Zoeken
Een dag in...groep 5
Onderstaand treft u een uitleg over de invulling van de week en de bijbehorende vakken. Natuurlijk kunt u ons aanspreken indien bepaalde onderwerpen u niet geheel duidelijk zijn.
We starten de dag om 08:30 uur met lezen in ons bibliotheekboek. De boeken staan overzichtelijk op niveau gesorteerd en zijn reeds in de klas aanwezig. Dit om rust en overzicht in de klas te hanteren. Er blijven geregeld vaders en/of moeders in de klas om te assisteren met lezen. Wilt u ons ook helpen? Meldt u zich dan aan bij één van de leerkrachten.
 
Naast het digi-bord hangen borden waar de  indeling van de dag is genoteerd. Door het magneetje achter de betreffende opdracht te gebruiken, is het voor alle leerlingen duidelijk wat er van hen wordt verwacht.  
Dagelijks wordt er veel tijd besteed aan rekenen, taal en/of spelling. De overige vakken (geschiedenis, biologie, aardijkskunde en handarbeid) worden over de rest van de week verdeeld. De afgelopen weken blijkt het enthousiasme en de interesse in de klas groot te zijn!
Ook maken we gebruik van een "vertelkruk". Op deze kruk mogen de leerlingen iets vertellen aan hun klasgenootjes. De onderwerpen zijn heel divers. De uitdaging is om verschillende onderwerpen te (durven) delen, maar ook om voor de klas iets te bespreken. Natuurlijk wordt dit door de leerkrachten begeleid.

 
De pauze op school is om 10.15 uur. De leerlingen krijgen de gelegenheid om wat te eten en te drinken en om een frisse neus te halen. Om 12:00 uur gaat iedereen naar huis of naar
de "overblijf " om te lunchen. Het is de bedoeling om 13:15 uur weer te beginnen met het
middagprogramma.

Op woensdag zijn alle leerlingen 's middags vrij en duurt de ochtend tot 12:15 uur. Op vrijdag duurt de ochtend ook tot 12:15 uur, maar dienen de leerlingen in de middag weer aanwezig te zijn. Het vrijdagmiddagprogramma bestaat uit o.a. Aardrijkskunde.
 

Op maandag krijgen de leerlingen spellingwoordjes mee aangezien er wekelijks nieuwe spellingsregels worden behandeld. In de klas hangen speciale spellingsplaten. U kunt hierop bekijken waar we exact mee bezig zijn. Op vrijdag volgt er een dictee.
 
Groep 5 is een jaar waarin behoorlijk veel wordt verwacht van de leerlingen. Uiteraard zorgen we voor voldoende ontspanningsmomenten. Denk aan dansles, zingen, gymles, buitenspelen, liedjes zingen en ontspanningslessen.