Zoeken
De pad methode in onze klas
 

Ook in onze groep werken we met de pad-methode. In de groep wordt de methode op het denk- en emotionele niveau van al onze kinderen gehanteerd.

Iedere week wordt er een PAD kind van de week gekozen. Wij zullen wekelijks het PAD kind op de site vermelden. Indien uw kind aan de beurt is, is het leuk om dit thuis samen te bespreken.

Bij de PAD kaartjes is het vooral van belang dat kinderen verschillende emoties bij zichzelf leren ontdekken en herkennen. Hierdoor respecteren ze een bepaalde emotie bij anderen. We besteden hier aandacht aan om vooral vanuit die emotie te leren omgaan met conflicten en die te leren oplossen / bespreekbaar te maken.Bijgaand treft u de kaartjes aan waarop diverse emoties staan: boos - blij - opgewonden - verdrietig - prettig - moe - nieuwgierig - hoop etc. etc. De leerlingen plaatsen iedere ochtend en iedere middag bij binnenkomst in de klas hun kaartje in de houder en plaatsen die op hun tafeltje. Er wordt dan klassikaal gevraagd welke leerling(en) iets wil vertellen over zijn of haar kaartje. Dit kan leiden tot bepaalde gesprekken in de klas over allerhande zaken. De leerling hoeft alleen iets te vertellen als hij/zij dit zelf wil!