Zoeken
Op deze pagina vindt u een link om naar de site van de 'inspectie van het onderwijs' te gaan.
 
Klik op het logo voor het meest actuele rapport  (kwaliteitsonderzoek) van de inspectie, aangaande onze school. Kies de naam van de school. Bij rapportenarchief kunt u kiezen uit onderstaande rapporten:
 
12-09-2011: Rapport 4 jaarlijks bezoek

09-02-2006: Rapport Periodiek Kwaliteitsonderzoek

06-01-2004: Rapport Jaarlijks Onderzoek

17-12-2002: Rapport RST: 
 


In het kader van het onderzoek op 12 september 2011 heeft de inspecteur onderstaande informatie bekeken: 
  • Documenten die aantonen hoe wij vorm geven aan kwaliteitszorg en de ontwikkeling van onze onderwijskwaliteit;
  • De toetskalender;
  • Gegevens over de eindopbrengsten in de afgelopen drie jaren;
  • De opbrengstgegevens van de leergebieden technisch lezen in groep 3 en 4, begrijpend lezen in groep 6 en rekenen en wiskunde in groep 4 en 6;
  • Groepsmappen uit de groepen 2, 3,  6-7 en 8;
  • Dossiers van leerlingen die maximaal het eindniveau van groep 7 halen (leerlingen op individuele leerlijn);
 
Ook heeft de inspecteur een gesprek gehad met de intern begeleidster (Esther) over opbrengsten en zorg en begeleiding. Een gesprek met de directeur over de kwaliteitszorg was het laatste onderdeel van het onderzoek.
Ter informatie:

Sinds augustus 2007 is het toezicht van de inspectie risicogericht. Dit betekent dat de inspectie per school jaarlijks onderzoekt of er risico's zijn voor de kwaliteit van het onderwijs. De inspectie kijkt hiervoor naar:

  • Opbrengsten: zoals eindtoets basisonderwijs, examenresultaten, in-, door-,en uitstroomgegevens.
  • Signalen: onder meer klachten en (negatieve) berichtgevingen in de media.
  • Jaarstukken: onder meer schoolgids en financiŽle stukken.

Basistoezicht

Als een school geen risico's voor de kwaliteit van het onderwijs loopt en de wet- en regelgeving wordt nagekomen, krijgt ze zogenoemd basistoezicht. Deze informatie verschijnt op de Toezichtkaart. Er verschijnt geen rapport als de inspectie geen nader onderzoek heeft uitgevoerd. Als de inspectie het nodig vond om een onderzoek uit te voeren, wordt een rapport opgesteld dat via de Toezichtkaart is te vinden.