Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...Passend Onderwijs


Het kabinet streeft ernaar om per 1 augustus 2012 een zorgplicht in te voeren voor schoolbesturen. Schoolbesturen zijn dan verplicht om te zorgen voor een passend onderwijsaanbod voor alle leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte, die op de school worden aangemeld of al staan ingeschreven.

Een passend onderwijsaanbod houdt in dat onderwijs en ondersteuning moeten aansluiten op de ontwikkeling en behoeften van het kind, de mogelijkheden van het personeel en de wensen van de ouders. Als een school niet aan de behoeften van het kind tegemoet kan komen, wordt in overleg met de ouders uitgezocht welke school binnen het samenwerkingsverband dat wel kan.

Samenwerkingsverband
In de nieuwe plannen voor passend onderwijs gaan scholen en schoolbesturen samenwerken in geografisch afgebakende samenwerkingsverbanden om de zorgplicht waar te kunnen maken. Door de samenwerking kunnen scholen zich specialiseren en onderling afspraken maken wie welke kinderen het beste onderwijs kan geven. Als een school een leerling geen passend onderwijs kan geven, dan zoekt de school binnen het samenwerkingsverband naar een andere passende onderwijsplek.
Met ingang van het schooljaar 2012 -2013 worden de samenwerkingsverbanden de Streek, Hoorn I en Hoorn II één samenwerkingsverband.

MISSIE EN VISIE NIEUWE SAMENWERKINGSVERBAND

De regio West-Friesland biedt iedere leerling een onderwijsaanbod dat past.

Passend onderwijs in West-Friesland staat voor:
- leerling ontplooiing;
- doen wat werkt;
- Samenwerken;
  • Van expertisemodel naar professionaliseringsmodel
  • Versterken van de leerkracht
  • Vorm volgt inhoud
  • Aansluiten, gebruik maken van bestaande structuren en afspraken