Zoeken

De PAD-methode in groep 4

Ook in onze groep werken we met de pad-methode (Klik hier als u wilt lezen wat de methode exact inhoudt). In onze groep wordt de methode op het denk- en emotionele niveau van de kinderen gehanteerd.

Iedere week wordt er een PAD kind van de week gekozen.

PAD KIND VAN DE WEEK 
Er wordt gesproken over de onderstaande voorbeelden: 
Ik kan goed voetballen, ruzie oplossen, kinderen troosten, zwemmen, met mijn hond spelen etc. 

Deze padkaartjes zitten in een speciale koffer. Iedere week mag het vorige padkind een nieuw padkaartje uit de koffer grabbelen.

We werken ook met 'emotiekaartjes'. Dit zijn kaartjes waarop diverse emoties staan zoals boos - blij - opgewonden - verdrietig - prettig - moe - nieuwgierig - hoop etc. 
De kinderen plaatsen bij binnenkomst in de klas hun kaartje in de speciale houder en zetten die op hun tafeltje. Er wordt dan klassikaal gevraagd welke leerling(en) iets wil vertellen over zijn of haar kaartje. Dit kan leiden tot bepaalde gesprekken in de klas over allerhande zaken. De leerling hoeft alleen iets te vertellen als hij/zij dit zelf wil!