Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...
Leren en leerlingzorg


Betere leerresultaten met goede leerlingzorg. Goed onderwijs is onlosmakelijk verbonden met goede zorg voor leerlingen. De school biedt een pedagogisch klimaat dat leren mogelijk maakt en voor leerlingen de juiste voorwaarden biedt voor een optimale ontwikkeling. Wij werken dagelijks aan het verbeteren van leerresultaten en het realiseren van een goede pedagogische basis.

1-zorgroute


1-zorgroute is gericht op basisscholen en scholen voor speciaal basisonderwijs. Met 1-zorgroute stemmen wij ons onderwijs beter af op de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. De route stimuleert handelingsgericht en planmatig werken en realiseert een transparante zorgstructuur op school. Ten slotte biedt 1-zorgroute extra impulsen om de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingzorg te verbeteren. Wij blijven investeren in nieuwe kennisontwikkeling. 


 Zorgstructuur

1-zorgroute beschrijft de in onderwijszorg vereiste stappen op groepsniveau, schoolniveau en bovenschools niveau. Op groepsniveau werken wij met de cyclus handelingsgericht werken. Wij signaleren leerlingen die extra aandacht nodig hebben op tijd en wij krijgen een helder beeld van de onderwijsbehoeften van onze leerlingen. Groeps- en leerlingbesprekingen stellen ons in staat leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften effectief te clusteren, een doelgericht groepsplan op te stellen, uit te voeren en te evalueren.
Op schoolniveau levert 1-zorgroute een effectieve zorgstructuur op met concrete stappen om de kwaliteit van de onderwijszorg in school te verbeteren. Bovenschools tenslotte, zorgt 1-zorgroute voor samenwerking met alle partners in onderwijs en zorg in onze regio en voor een efficiŽnte afstemming tussen schoolinterne en externe zorg.

1-zorgroute in vogelvlucht
  • Biedt praktische handvatten om ons onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen en om te gaan met verschillen
  • Geeft handelingsgericht werken een vaste plek in de zorgstructuur van de school
  • Vergroot de competenties van leerkrachten en intern begeleiders
  • Zorgt voor meer samenhang en aansluiting tussen schoolinterne en Ėexterne leerlingzorg
  • Verbetert de kwaliteit van het onderwijs en de zorg in school
  • Verbetert de samenwerking met partners in de buurt of regio   

Bron: KPC-groep