Zoeken


SCHOOLGIDS 

De schoolgids is onze jaarlijkse informatiebrochure, waarin wij ons presenteren aan (toekomstige) leerlingen en hun ouders.
In de gids wordt de identiteit, visie en onderwijsmethode van Het Ooievaarsnest uitgelegd. De schoolgids stelt u in staat een verantwoorde schoolkeuze te maken.

Daarnaast rapporteert Het Ooievaarsnest over de bereikte resultaten. Dat zijn bijvoorbeeld resultaten van eindtoetsen of toetsen die worden afgezet tegen de resultaten van soortgelijke scholen of resultaten van toetsen die de groei van leerlingen zichtbaar maken.

De schoolgids bevat ook informatie over de doelen van de school, de voorzieningen voor leerlingen met specifieke behoeften, de wijze waarop onderwijstijd wordt benut en de vrijwillige ouderbijdrage.

In de schoolgids staan de rechten en plichten van ouders, leerlingen en het bevoegd gezag. Een verplicht onderdeel voor de schoolgids is informatie over de klachtenregeling en hoe u die kunt opvragen.

Klik hier om de schoolgids te lezen.