Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...

Onderwijstijd en kwaliteit onderwijs

Verschillende factoren bepalen de kwaliteit van het onderwijs. Denk aan de aandacht voor leerlingen, de kwaliteit van de leerkrachten, toetsresultaten, en ook of er voldoende uren onderwijs worden gegeven van goede kwaliteit.
De overheid heeft daarom vastgesteld hoeveel uren onderwijs leerlingen minimaal moeten krijgen. Het is belangrijk dat scholen voldoende uren lesgeven. De gedachte hierachter is dat leerlingen die voldoende uren onderwijs krijgen van goede kwaliteit, worden uitgedaagd om zo goed mogelijk te presteren. Ook moeten ouders, leerlingen en leraren ervan op aan kunnen dat leerlingen de onderwijstijd krijgen waarop zij recht hebben.
Voor het basisonderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs zijn daarom urennormen vastgesteld. Een urennorm geeft aan hoeveel uren onderwijs leerlingen minimaal per jaar of over een bepaalde aaneengesloten periode moeten krijgen.
 
Aantal lesuren per leerjaar op de basisschool

Het minimum aantal lesuren van groep 1 tot en met 8 is op alle basisscholen 7520 uur. Leerlingen in de eerste 4 leerjaren (onderbouw) moeten ten minste 3520 uur les krijgen; in de laatste 4 leerjaren (bovenbouw) is dit 3760 uur. Voor de resterende 240 uur kunnen scholen uit de volgende drie mogelijkheden kiezen:
 
De lesuren kunnen bij de leerjaren 1 tot en met 4 worden ondergebracht.
De lesuren kunnen bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.
De lesuren kunnen gedeeltelijk bij de leerjaren 1 tot en met 4 en gedeeltelijk bij de leerjaren 5 tot en met 8 worden ondergebracht.
 
Er is geen maximum aantal uren onderwijs per dag. De Inspectie van het Onderwijs (Onderwijsinspectie) let er op dat scholen voldoende uren onderwijs geven.
 
5-daagse schoolweek op de basisschool
 
De groepen 3 tot en met 8 hebben een 5-daagse schoolweek. Basisscholen mogen maximaal 7 keer per jaar een 4-daagse schoolweek inroosteren. Dit is naast de weken die al 4-daags zijn omdat de school gesloten is door een algemene feestdag. Scholen moeten 4-daagse lesweken in de schoolgids vermelden en goed verdelen over het schooljaar.
De 5-daagse schoolweek is voor leerlingen uit groep 1 en 2 van de basisschool niet verplicht.

Medezeggenschapsraad (mr) op de basisschool

De basisschool van uw kind kan de lestijden niet wijzigen of vaststellen zonder instemming van de ouders die in de medezeggenschapsraad (mr) zitten. De school is verplicht om voorafgaand aan een vaststelling of wijziging alle ouders te raadplegen.
 
Verantwoording onderwijstijd Het Ooievaarsnest
 
Op onze school zijn alle leerlingen woensdagmiddag vrij. De leerlingen van groep 1 t/m 4 zijn ook op vrijdagmiddag vrij. Voor de overige vrije dagen hanteren wij het regionale en landelijke vakantierooster.
 
Hieronder de tabel waaruit blijkt hoeveel onderwijsuren op jaarbasis de leerlingen op Het Ooievaarsnest volgen. 
Huidige groep groep
1
groep
2
groep
3
groep
4
groep
5
groep
6
groep
7
groep
8
2008-2009               912
2009-2010             923 923
2010-2011           931,75 931,75 931,75
2011-2012         939,5 939,5 939,5 939,5
2012-2013       919,25 919,25 919,25 919,25 981,25
2013-2014     928,5 928,5 928,5 992,5 992,5 992,5
2014-2015   904,5 904,5 904,5 904,5 974,5 974,5 974,5
2015-2016 925 925 925 925 995 995 995 995
 TOTAAL 925 1829,5 2758 3677,25 4686,75 5752,5 6675,5 7587,5