Zoeken
15december2017
Onder begeleiding van leerlingen van de technieklijn van...
Het was een bijzondere gymles vandaag voor groep 5/6. Zij...
Een overzicht van de gebruikte methodes.

 
vakgebied naam methode (jaar van aanschaf)
Taal Taal op maat (2007)
Spelling         Taal op maat (2007)
Aanvankelijk lezen (Kim-versie) Veilig leren lezen (2015)
Begrijpend lezen plusversie Leeslink 2013 
Gecijferd- en geletterdheid Schatkist 
Rekenen en Wiskunde Alles telt (2011)
Aardrijkskunde Argus Clou (2014)
Geschiedenis Brandaan (2009)
Natuur en techniek Binnenste buiten (2015)
Engels Take it Easy (2015)
Creatieve vakken Uit de kunst (2005)
Verkeer Wijzer door het verkeer (2014)
Dramatische vorming / woordenschat         Speel je wijs (2015)
Sociaal-emot. ontwikkeling Pad-methode (2005)