Zoeken
De Medezeggenschapsraad is een orgaan in de school dat wordt gevormd door ouders en personeel (leerkrachten).

Op Het Ooievaarsnest bestaat de Medezeggenschapsraad uit 6 afgevaardigden van zowel de ouders (3)  als van de leerkrachten (3). De leden van de Medezeggenschapsraad worden gekozen voor een periode van drie jaar. De ouders van de school kiezen de oudergeleding en de leerkrachten van de school kiezen de personeelsgeleding.

De Medezeggenschapsraad komt ongeveer zes keer per jaar bijeen. De agenda van de vergaderingen (die veelal dezelfde onderwerpen bevat) wordt van tevoren vastgesteld. De agenda is afgestemd op de agenda van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR).

 
Leden:

 
Voorzitter   Jacolien Anema  oudergeleding  sinds 2016
   Hugo Bongers  oudergeleding  sinds 2017
   Lara Hoogeveen  oudergeleding  sinds 2017
   Lina Bentvelzen  personeelsgeleding  sinds 2009
   Sandra Roemer          personeelsgeleding  sinds 2015