Zoeken

FINANCIËLE ZAKEN

De financiën van de ouderraad vallen onder de verantwoordelijkheid van de penningmeester. Hij/zij is het aanspreekpunt m.b.t. alle betalingen binnen de ouderraad.

In de maand november krijgt iedere ouder van de kinderen op deze school een factuur in de brievenbus waarop duidelijk de geldelijke bijdrage staat gespecificeerd. In principe moet de jaarlijkse ouderbijdrage en het schoolreisgeld in de eerste helft van het schooljaar, met vermelding van de naam van het kind, worden voldaan.

Bankgegevens:                 Rabobank Hoorn en Omstreken

Rekeningnummer NL30RABO0376855185

t.n.v. Vereniging van Ouders Ooievaarsnest

Waaruit bestaat de ouderbijdrage:

De ouderbijdrage is een bedrag van € 25,= per kind.

Hiervan worden alle extra activiteiten op de school gefinancieerd. U kunt hierbij denken aan: het Sinterklaasfeest, het Kerstdiner, het Paasontbijt, de Carnavalsviering en alle sportieve activiteiten zoals de Avondvierdaagse en de voetbal, hockey- en handbaltoernooien.

Zonder deze ouderbijdrage zouden al deze extra activiteiten die de school zo gezellig maakt niet georganiseerd kunnen worden.

Hoe hoog is het schoolreisgeld:

Het verschuldigde schoolreisgeld is afhankelijk van de groep waarin het kind zit. Voor de groepen 1-2 is een lagere bijdrage verschuldigd dan voor groep 8 die op kamp gaan gedurende 3 dagen. Onderstaand de uitsplitsing per groep:
 

 groep 1-2  € 30,00 
 groep 3  € 30,00
 groep 4  € 30,00
 groep 5/6  € 30,00
 groep 6/7  € 30,00
 groep 8  € 85,00

Indien het schoolreisgeld niet is voldaan voor aanvang van de reis, zal in overleg met de directie van de school, vervangend onderwijs aan uw kind worden gegeven in het schoolgebouw gedurende de schoolreis van zijn/haar groep.

In totaal zijn de kosten voor de ouders (beide bedragen bij elkaar opgeteld)dus
€ 55,00 voor Groep 1-2 tot € 110,00 voor Groep 8.
Betaling dient per overmaking naar genoemde Rabobank rekening te geschieden.

Indien u liever kiest voor betaling in termijnen, dan is dat geen bezwaar. U kunt te allen tijde contact opnemen met de penningmeester van de Ouderraad.