Zoeken
De dagindeling van groep 3

Vraagt u zich ook wel eens af hoe de schooldag van uw kind was? Is de informatie die u via uw kind krijgt niet altijd even compleet? Leest u dan gerust verder. We vertellen u graag wat meer over het wel en wee in groep 3. Het betreft in eerste instantie informatie over het ochtendprogramma. De middagen zullen spoedig volgen.

Lezen is in groep 3 één van de belangrijkste vakken. Daarom beginnen we dagelijks om 08.30 uur met het lezen van een boekje. Alle kinderen hebben hun eigen leesboekje, een boekje VLL (Veilig Leren Lezen) en “veilig en vlot-lezen”. Ze lezen in de kern waar ze op dat moment aan toe zijn. De leerkracht loopt rond om te beoordelen op welk niveau de kinderen lezen en stuurt aan daar waar nodig. Ook krijgen we hulp van leesouders die voor extra begeleiding zorgen. Mocht u in de gelegenheid zijn een keer te helpen met lezen? Wij zijn heel blij met extra hulp.
We maken gebruik van de lesmethode Veilig Leren lezen. Dit is een methode voor lees- én taalonderwijs en garandeert een goede aansluiting op het onderwijs in groep 4.
Na het zelfstandig lezen zijn er vaak mondelingen activiteiten met de kinderen uit de andere groep 3. U kunt hierbij denken aan de uitleg van een werkboekje met schrijfopdrachten.
We maken gebruik van het planbord. Hiermee kunnen de kinderen een keuze maken tussen bijvoorbeeld stempelen, piccolo of een extra werkboekje. Het planbord wordt gebruikt nadat de kinderen VLL (Veilig Leren Lezen) af hebben. Het zijn leuke opdrachten die direct of indirect met lezen te maken hebben.
Rond 10.00 uur is er gelegenheid om wat te drinken en/of te eten. Even ontspanning dus! Aansluitend mogen de kinderen een frisse neus halen op het schoolplein.
Na het buitenspelen gaan we over op rekenen. We beginnen met een klassikale uitleg door de leerkracht waarna de leerlingen zelfstandig in hun werkboekje gaan werken. Natuurlijk volgt er tussentijds een evaluatie en – indien nodig – wat extra uitleg en begeleiding. De 5e, 10e, 15e, 20e, en 25e les zijn herhalingslessen. Daarna volgt er een toets.
Rond 11.30 uur is er gelegenheid te oefenen met het schrijven waarna om 12:00 uur het ochtendprogramma er weer op zit. De kinderen gaan naar huis of eten een broodje op school.
Op maandag en donderdag wordt er in mindere mate gerekend of geschreven, want dan krijgen de kinderen gymles. Deze les wordt gegeven door de eigen leerkracht en bevat vooral veel spelelementen. Op maandag wordt de les gegeven door een vakleerkracht, namelijk juf Kim. Zij houdt de kinderen qua ontwikkeling goed in de gaten. Er wordt tijdens deze les aandacht besteed aan balcontact, lenigheid, motoriek etc. Per week krijgen de kinderen circa 1.5 uur bewegingsonderwijs.
De vrijdagochtend staat vaak in het teken van leesspelletjes, mits er geen “Dans” of andere activiteiten staan gepland. “Dans” wordt om de 14 dagen gegeven en wordt uitgeoefend in de gymzaal tegenover de school. De leesspelletjes worden in aparte groepjes gedaan, zodat de concentratie zo hoog mogelijk blijft. De kinderen ervaren deze leesspelletjes overigens als bijzonder leuk!
Uiteraard wordt er geregeld een gezamenlijk knutsel- of tekenmoment ingelast. Zo wordt er voldoende aandacht besteed aan de creatieve kant van de kinderen. De invulling verschilt per keer. Zo wordt er bijvoorbeeld in de herfst geknutseld over het thema herfst.

Leuk om te weten:
  • Er wordt royaal tijd besteed om de kinderen iets te laten vertellen tijdens het kringgesprek op maandagmiddag. Verder doen we dit ook op vrijdagochtend, tijdens het eet- en drinkmoment of gewoon tussendoor. Heb je iets leuks gedaan? Vertel het gerust. Iedereen komt aan de beurt en er wordt goed naar elkaar geluisterd.
  • De toiletbezoekjes mogen te allen tijden, behalve tijdens de uitleg. We maken gebruik van 2 schildpadden. Een schildpad met een rode strik voor de jongens en een schildpad met een gele strik voor de meisjes. Als de kinderen  naar de toilet gaan zetten ze de schildpad op hun tafel.
  • Het wisselen van plaatsen wordt meerdere keren per jaar gedaan. De kinderen vinden dit leuk en spannend!
  • We maken gebruik van een touchscreen. Het is een zeer hedendaags en interactieve manier van werken. Door het gebruik van bv pictogrammen, kan direct een koppeling gemaakt worden van concrete met abstracte begrippen. Abstracte begrippen kunnen herkenbaar gevisualiseerd worden. Dit komt de woordenschat, het verhaalbegrip en de mondelinge taalvaardigheid enorm ten goede. Het wordt ondersteund door beeld, geluid en tekst samen.
  • Alle kinderen hebben een keer klassendienst. Gedurende 1 week zullen twee kinderen de klas aanvegen en wat kleine opruimklusjes verrichten. Dit duurt slechts 10 minuten na schooltijd. De lijst vindt u op de deur.
  • Tussendoor krijgen de kinderen 6 keer per jaar ontspanningsles van Gabrielle Brood. De foto’s zult u spoedig op de website vinden.

Heeft u wellicht nog vragen of opmerkingen over het bovenstaande? Wij staan u graag te woord voor een nadere uitleg.