Zoeken
AANMELDEN

Het lijkt vroeg, maar als uw kindje 2 jaar is, is het toch tijd om u te orienteren op een basisschool. In principe geldt dat, in het jaar dat uw kind 3 wordt, uw kind voor 1 april bij een school moet worden aangemeld. Dit i.v.m. eventuele wachtlijsten en de personele/groepsplanning van scholen. De keuze van een school is een belangrijke: immers uw kind gaat hier zo'n 8 jaar doorbrengen en u ook! Het is daarom verstandig om de tijd te nemen om meerdere scholen te bezoeken. U kunt hiervoor een afspraak maken of de school tijdens een open dag bezoeken. Het gebouw, de speelruimte buiten, de sfeer, de andere kinderen, de ontvangst door de leerkrachten en de directeur, de opvangmogelijkheden: het zijn allemaal aspecten die u een beeld over de school geven. Soms is het fijn om nog een keer te gaan kijken op een school en wij raden ook altijd aan om uw kind lekker mee te nemen. Uiteindelijk heeft u hopelijk een goed gevoel bij een school en maakt u een keuze. 

Het aanmelden van nieuwe leerlingen kan alleen door middel van een inschrijfformulier. Dit formulier kunt u opvragen bij de directeur van de school. U maakt dan tegelijkertijd een afspraak voor een persoonlijk gesprek.
In dit gesprek brengen wij gezamenlijk de onderwijs- c.q. ondersteuningsbehoeften van uw kind in kaart.  Daarna neemt de directie van de school het besluit of uw kind ingeschreven kan worden.

 

AANMELDING VAN EEN LEERLING AFKOMSTIG VAN EEN ANDERE SCHOOL

Als er een leerling van een andere school overkomt, is er na het eerste contact tussen de ouders en de directie een overleg tussen de directies of interne begeleiding van beide scholen voordat de leerling ingeschreven kan worden. De directie beslist of de betreffende leerling wordt aangenomen. Van de leerling die van school verandert, worden een onderwijskundig rapport en uitschrijfformulier van de vorige school verlangd, voordat wij overgaan tot definitieve plaatsing. Dit om tot een goede overdracht en onderwijsinhoudelijke aansluiting voor de leerling te komen. Plaatsing geschiedt bij voorkeur na een vakantie, tenzij het een verhuizing betreft. De directie kan in overleg met ouders te allen tijde een advies van de OnderwijsBegeleidingsDienst vragen ten aanzien van het niveau van de leerling. Ook kan de aangemelde leerling getoetst worden teneinde een goed beeld te verkrijgen van de gemaakte vorderingen.