Zoeken
"De school waar iedereen telt..."

Als openbare basisschool zijn wij toegankelijk voor alle kinderen. 

Het stelt ons in staat uw kind nog steeds op een heel persoonlijke manier voor te bereiden op de toekomst.

De voorbereiding blijft niet beperkt tot het verwerven van kennis. Natuurlijk is kennis erg belangrijk, resultaten tellen op onze school. Echter de creatieve ontwikkeling en het omgaan met anderen verdienen net zoveel aandacht.

Wij willen een school zijn waar kinderen, ouders en leerkrachten zich thuis voelen. Niet voor niets is ons uitgangspunt : "de school waar iedereen telt". Dit houdt voor ons in dat wij aan willen sluiten bij de mogelijkheden van iedere individuele leerling met respect voor verschillen tussen leerlingen. Het betekent dat kinderen op een ander niveau dan hun klasgenootjes mogen en kunnen werken. Dat kan een niveau hoger of lager zijn.

Wij kunnen deze niveaus aanbieden in de klassen, omdat wij werken volgens het GIP-model. De leerkracht organiseert zijn/haar lessen zodanig, dat hij/zij tijd wint om in kleine groepjes te werken of aan individuele leerlingen hulp te bieden. Daar hoort ook een grote mate van zelfstandigheid van de leerlingen bij. Wij werken dagelijks aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid.