Zoeken
TOETSEN EN SAMENVATTINGEN

Op onze school werken we op basis van het Cito Volgsysteem.
Dit systeem geeft inzicht in de resultaten van het onderwijs op leerling- groeps- en schoolniveau. De informatie die uit deze resultaten kan worden afgelezen geeft houvast bij het plannen van het lesaanbod.

Aan dit Cito volgsysteem zitten een aantal toetsen verbonden, de LVS toetsen, ook wel de Cito toetsen genoemd. Dit zijn een aantal toetsen die, in combinatie met de reguliere methode toetsen, een goed beeld kunnen geven met betrekking tot de vorderingen van de kinderen. De methode toetsen worden gedurende het hele jaar afgenomen en hebben altijd betrekking op een aantal lessen die zijn behandeld. De zogenaamde Cito toetsen vinden plaats op basis van onderstaande toetskalender. De toets momenten zijn vastgesteld door Cito en gerelateerd aan de behandelde lesstof op dat moment.

 
Toets vak  Toetsmoment 1  Toetsmoment 2  Groep  
 Rekenen/Wiskunde    tussen half jan'16-half feb'16     juni 2016 7
 Technisch lezen   tussen half jan'16-half feb'16  tussen half mei'16-half jun 7
 Begrijpend lezen tussen half jan'16-half feb'16         tussen half mei'16-half juni'16  7
 DMT & AVI             tussen half jan'16-half feb'16  tussen half mei'16-half juni'16 7
 Spelling     tussen half jan'16-half feb'16   7
 Woordenschat     tussen half jan'16-half feb'16  juni 2016


Naast de Cito toetsen hebben we ook de methode toetsen. Deze toetsen hebben altijd betrekking op de lesstof die in de klas is behandeld. Als er een toets gepland staat wordt dit aangegeven op de "Home Page" van onze groep.
Voor deze toetsen mogen de kinderen tijdens het "lees half uurtje" lezen in hun lesboek in plaats van in het bieb-boek.
Om de toets te kunnen leren, geeft de leerkracht, aan het einde van het hoofdstuk, een samenvatting van het hoofdstuk mee naar huis.

Voor de biologie methode vindt u onderstaand de samenvattingen.   
Brandaan (geschiedenis)

Brandaan samenvattingen groep 7*:
(Klik met de linkermuisknop op de titel
om de samenvatting te openen)
* Met dank aan openbare basisschool de Westwijzer in Amstelveen.