Zoeken
Wat leren wij in groep 4
 
In groep 4 worden cognitieve en creatieve lessen gegeven.
De cognitieve vakken bestaan uit;

1. Lezen / begrijpend lezen
2. Rekenen
3. Taal
4. Spelling
5. Biologie
6. Aardrijkskunde
7. Geschiedenis
8. Schrijven
9. Verkeer

Deze vakken worden verdeeld over de ochtend en de middag en worden verspreid over de gehele week gegeven. Ook is er in het dagprogramma tijd voor de kinderen om zelfstandig te werken.


Welke methodes gebruiken wij bij de lessen?

Rekenen
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Alles Telt.
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandige lessen.
Voor een uitgebreide beschrijving wat de kinderen leren per
groep kunt u op het boek klikken.Taal en spelling
Voor taal en spelling  maken we gebruik van de methode Taal op Maat.
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandige lessen.

Begrijpend lezen
Wij werken met de methode Leeslink plus.
Aan de hand van actuele teksten leren de kinderen zeven leesstrategieŽn.
Leeslink is een complete digibordmethode van Malmberg voor begrijpend studerend lezen in groep 4 t/m 8. Wij gebruiken geen boeken. Alles is digitaal en we downloaden of printen: filmpjes, teksten, opdrachten, strategieŽn en leerhulpjes. Elke week staan nieuwe lessen online. Dat maakt Leeslink gevarieerd en altijd actueel. De leesmethode is compact en sluit aan bij de nieuwe referentieniveaus. De vragen sluiten aan bij de Cito toetsen Begrijpend lezen.
Op deze manier geven wij eigentijds, actueel en gedegen leesonderwijs.

 
Aardrijkskunde   Onbekend objectArgus Clou in 10 minuten
 
 
Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen de kinderen met de lesmethode Argus Clou. Argus Clou is 'professor in alles'. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Met Argus Clou leren wij ze aardrijkskunde op een spannende manier!

Geschiedenis
Vandaag schrijven wij al geschiedenis. Dat is wat de lesmethode Brandaan kinderen wil laten zien. Maar Brandaan maakt kinderen ook nieuwsgierig: hoe zou het zijn als je er vroeger bij was geweest? Brandaan is een lesmethode geschiedenis voor groep 3 t/m 8 in het basisonderwijs. Brandaan legt een duidelijk verband tussen verleden en heden, zodat geschiedenis voor kinderen betekenis krijgt.
 
Natuur- en techniek
Wij maken gebruik van de methode Binnenste Buiten. Het is een digitale lesmethode natuur en techniek voor groep 3 t/m 8. Het laat kinderen de wereld om hen heen zien, ervaren en onderzoeken. De lessen worden gegeven met behulp van de chromebooks.
 
Wijzer door het verkeer
De inhoud van het lesprogramma van Wijzer door het Verkeer is samengesteld samen met Veilig Verkeer Nederland: een garantie voor kwaliteit. De methode biedt veel afwisseling in werkvormen en opdrachten en dat levert in iedere les opnieuw geÔnteresseerde en gemotiveerde leerlingen op. Het effect daarvan zien we terug in het verkeer.

Engels
Take it easy is een digibordmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel ťn effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. 

Schrijven
Met de schrijfmethode Pennenstreken leert elk kind snel en leesbaar schrijven. Schrijven leer je voor jezelf. Alle schrijfopdrachten in deze schrijfmethode zijn functioneel en sluiten naadloos aan bij het lees- en spellingonderwijs op de basisschool. Leerlingen leren schrijven met verbonden schrift of blokschrift.
 

Voor de creatieve kant is ruimte in het lesrooster gemaakt op dinsdagmiddag. Er is dan handvaardigheid. De invulling van deze les verschilt per keer/week. In de herfst wordt er geknutseld met herfstthema's, in de winter met winterthema's enz. Tekenen maakt ook deel uit van het rooster. Er worden verschillende tekentechnieken behandeld.

Op maandag en woensdag hebben de kinderen gymles. De vakleerkracht voor gym (Kim) werkt aan het bevorderen van balcontact, lenigheid en de motoriek. Zij doet dit in combinatie met spelelementen.

Om de week hebben de kinderen "dans" van juf Martha. Deze lessen worden gegeven in de gymzaal tegenover de school. De exacte dansdata kunt u terug vinden in de activiteitenkalender.