Zoeken
Welke methodes gebruiken wij bij de lessen?

Rekenen
Voor rekenen maken we gebruik van de methode Alles Telt.
Instructielessen worden afgewisseld met zelfstandige lessen.
Voor een uitgebreide beschrijving wat de kinderen leren per
groep kunt u op het boek klikken.Taal, lezen en woordenschat
Voor taal, lezen en spelling  maken we gebruik van de methode 
Veilig Leren Lezen.


 
Aardrijkskunde   Onbekend objectArgus Clou in 10 minuten
 
 
Zelf de wereld ontdekken en onderzoeken. Dat doen de kinderen met de lesmethode Argus Clou. Argus Clou is 'professor in alles'. Aan de hand van een authentieke bron en ontdekvragen daagt hij kinderen uit om anders over de wereld na te denken. De kinderen ontrafelen mysteries, onderzoeken kijkplaten en ontdekken geheimen. Met Argus Clou leren wij ze aardrijkskunde op een spannende manier!

 
Wijzer door het verkeer
De inhoud van het lesprogramma van Wijzer door het Verkeer is samengesteld samen met Veilig Verkeer Nederland: een garantie voor kwaliteit. De methode biedt veel afwisseling in werkvormen en opdrachten en dat levert in iedere les opnieuw geďnteresseerde en gemotiveerde leerlingen op. Het effect daarvan zien we terug in het verkeer.

Engels
Take it easy is een digibordmethode Engels voor de groepen  1 tot en met 8 van het basisonderwijs. Speciaal ontwikkeld voor het digibord en daarmee gegarandeerd interactief, actueel én effectief. De stof biedt volop variatie, differentiatie en verdieping. Een uitstekende voorbereiding op Engels in het voortgezet onderwijs. 


Schrijven
Met de schrijfmethode Pennenstreken leert elk kind snel en leesbaar schrijven. Schrijven leer je voor jezelf. Alle schrijfopdrachten in deze schrijfmethode zijn functioneel en sluiten naadloos aan bij het lees- en spellingonderwijs op de basisschool. Leerlingen leren schrijven met verbonden schrift of blokschrift.