Organisatie en groepen

Onze leerlingen zijn verdeeld over zes groepen, met een of twee leerjaren samen in een groep. Door slim klassenmanagement is er voldoende tijd om zowel klassikaal als aan kleine groepjes instructie en begeleiding te bieden.

Organisatie en groepen

Onze leerlingen zijn verdeeld over zes groepen, met een of twee leerjaren samen in een groep. Door slim klassenmanagement is er voldoende tijd om zowel klassikaal als aan kleine groepjes instructie en begeleiding te bieden.
Vanaf de kleutergroep wordt zelfstandig werken en spelen geleerd en gestimuleerd. Kinderen hebben niet voor alles de leerkracht nodig, maar kunnen ook zelf oplossingen bedenken of elkaar helpen. Op deze manier heeft de leerkracht tijd beschikbaar om ook met groepjes of individuele kinderen te werken. 

Gedurende de schooldag worden instructies afgewisseld met zelfstandig werken. De instructies zijn kort en krachtig voor de kinderen die al snel zelf verder kunnen. De rest van de klas oefent nog even onder begeleiding van de leerkracht en kan daarna zelf aan de slag. Dan is er tijd om met de kinderen die extra uitleg nodig hebben nog even apart te zitten. 
 

Groepen in schooljaar 2018-2019:

Groep 1/2
Groep 3
Groep 4
Groep 5/6
Groep 6/7
Groep 8
 

Medewerkers

Het team bestaat uit 10 leerkrachten, een vakleerkracht gym, een intern begeleider, een concierge en een directeur. Regelmatig zijn er stagiairs actief van zowel HBO lerarenopleidingen als MBO onderwijsassistentopleidingen. 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Dat vind ik het leukst. Onze meester leert ons programmeren!