Onderwijsconcept

Vanaf het moment dat kinderen starten op school zijn ze gemotiveerd om te leren en vol verwachtingen over wat ze gaan leren. Die motivatie en betrokkenheid willen we vasthouden. Door kinderen te laten meedenken over hun leerdoelen, ze uit te dagen en vertrouwen te geven.

Onderwijsconcept

Vanaf het moment dat kinderen starten op school zijn ze gemotiveerd om te leren en vol verwachtingen over wat ze gaan leren. Die motivatie en betrokkenheid willen we vasthouden. Door kinderen te laten meedenken over hun leerdoelen, ze uit te dagen en vertrouwen te geven.

Leren staat centraal

Op Het Ooievaarsnest werken we vanuit de principes van Leren Zichtbaar Maken. Leerdoelen zijn zichtbaar, kinderen zijn actief betrokken bij hun leerproces en leerkrachten zijn gericht op effectieve begeleiding. De kinderen werken aan hun eigen doelen en dragen bij aan het behalen van de groepsdoelen. Door soms alleen, maar ook vaak samen te leren.  De leerkracht is er voor instructie, begeleiding en bemoediging.  Doelen en resultaten worden verzameld in een portfolio. Zo wordt zichtbaar wat er allemaal is geleerd. Daar kun je trots op zijn! 
 

Ieder kind begeleiding op niveau

De een is goed in rekenen, de ander heeft daar juist meer moeite mee. Dat vraagt afstemming in het lesaanbod en de begeleiding. De leerkrachten hebben oog voor de verschillen en geven extra hulp als dat nodig is. In de lessen is tijd ingeruimd voor instructie in kleine groepjes, bijvoorbeeld om samen te lezen of een rekenopdracht nog eens een keer te oefenen. De kinderen hebben een houten blokje op hun tafel liggen, waarmee ze kunnen aangeven of ze hulp nodig hebben van de leerkracht, samen willen werken met kinderen in hun groepje of juist even ongestoord zelfstandig willen leren. 
 

Verdieping en verrijking voor wie meer kan

Voor kinderen die meer willen en kunnen zijn er volop mogelijkheden om hun programma te verdiepen en te verrijken. De basis-lesstof wordt compact aangeboden, om onnodige herhaling of verveling te voorkomen. Hierdoor ontstaat tijd voor uitdagende opdrachten om het leren leren te stimuleren.  
 

Moderne leermiddelen

Op Het Ooievaarsnest maken we gebruik van beproefde methodes voor technisch lezen, rekenen, taal en spelling. De kinderen werken vanuit boeken in schriften en op chromebooks. Hiermee kan op eigen niveau en tempo worden geoefend maar wordt ook in de cloud samengewerkt aan werkstukken of presentaties. In de kleutergroep worden de chromebooks ingezet met leerzame apps voor bijvoorbeeld woordenschatontwikkeling. 
 

Breed leerstofaanbod

Naast taal, lezen en rekenen is er volop tijd voor geschiedenis, aardrijkskunde en natuur en techniek. In thema's of projecten gaan kinderen op onderzoek en wordt nieuwe kennis opgedaan die zich uit in presentaties, werkstukken, muurkranten, tentoonstellingen, tekeningen of ander creatief werk. Vanaf groep 1 wordt er Engels aangeboden, zodat onze kinderen na acht jaar over een behoorlijke basiskennis beschikken. Vandaar dat er naast de vele mooie Nederlandse leesboeken ook Engelse (prenten)boeken in onze boekenkasten staan. Het lezen wordt gestimuleerd door vooral in te steken op leesplezier met aansprekende (nieuwe) boeken, boekpromoties en voorleesmomenten. 
 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Dat vind ik het leukst. Onze meester leert ons programmeren!