Medezeggenschap

Medezeggenschapsraad

Advies of meebeslissen

De MR is het inspraakorgaan van de school. In de MR worden allerlei zaken besproken, die de school aangaan. De bevoegdheden van de MR zijn bij wet en reglement geregeld. Bij het nemen van belangrijke beslissingen moet de MR eerst om advies gevraagd worden. In een aantal gevallen kan een besluit alleen genomen worden als de MR met dat besluit instemt. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. Voor informatie over de MR of voor het aandragen van onderwerpen ter bespreking in de MR kunt u contact opnemen met de schoolleiding.
De MR bestaat uit 3 ouders en 2 leerkrachten. De leden van de MR worden gekozen door de ouders en leerkrachten van Het Ooievaarsnest.

Leerkracht aan het woord

Het leukste aan werken op onze school, is dat we het samen doen. Samen kijken we hoe we iedere dag weer het beste onderwijs kunnen verzorgen.