Ouderraad

Op Het Ooievaarsnest is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Ouderraad

Op Het Ooievaarsnest is een enthousiaste groep ouders actief in de Ouderraad (OR). De ouderraad beheert de vrijwillige ouderbijdragen en financiert hiermee allerlei leuke activiteiten op school, die anders niet mogelijk zouden zijn.

Organisatie 


De OR organiseert feestelijkheden zoals Sint Maarten, Avondvierdaagse, het paasontbijt, Sinterklaas en Kerst. Daarnaast zorgen zij bijvoorbeeld voor de versiering en aankleding van de school. Dit alles wordt betaald van de vrijwillige ouderbijdrage. 
 

Vrijwillige ouderbijdrage

De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit jaar 25 euro per kind. Dit bedrag kan eventueel in termijnen worden betaald. Hierbij een overzicht waar de ouderbijdrage zoal aan wordt besteed:
  • Sinterklaas (de personen, de kleding, de aankleding, de cadeaus, de versnaperingen).
  • Kerst (de versieringen en versnaperingen).
  • Aankleding van de school bij verschillen activiteiten
  • Eten en drinken bij verschillende (sport)activiteiten
  • Deelname aan sporttoernooien
  • Extra materialen voor de klassen
  • Afscheidsfeest van groep 8
  • Daarnaast wordt er regelmatig door de school teruggevallen op de reserves van de ouderbijdrage voor bijvoorbeeld excursies en afsluiting van projecten.

Schoolreisjes en schoolkamp

In groep 8 gaan de kinderen op schoolkamp. Het kamp is een mooie afsluiting van de basisschoolperiode. De andere groepen gaan op schoolreis. Onze leerkrachten zoeken ieder jaar een leuke bestemming hiervoor uit. De kosten voor het kamp en de schoolreis vallen niet onder de vrijwillige ouderbijdrage, maar worden apart in rekening gebracht aan ouders. 

Leerling aan het woord

We werken in schriften, maar ook op de chromebooks. Die afwisseling is heel fijn.